Από: Έως:


LAVIPHARM Α.Ε
Κλείσιμο της 6/2/2023
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
0,44002,33% 0,0100111.82748.650,70
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 0,44000,44000,42000,4300ΛΑΒΙ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E