Από: Έως:


Λάμψα (Αν. Ετ. Ελλ. Ξενοδοχείων)
Κλείσιμο της 30/7/2021
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
19,00000,00% 0,00004258.075,00
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 19,000019,000019,000019,0000ΛΑΜΨΑ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E