Από: Έως:


Λάμψα (Αν. Ετ. Ελλ. Ξενοδοχείων)
Κλείσιμο της 6/2/2023
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
21,20000,00% 0,000000,00
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 21,200021,200021,200021,2000ΛΑΜΨΑ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E