Από: Έως:


Πληροφορίες Μετοχής
Κλείσιμο της 26/11/2021
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
0,7300-9,88% -0,0800626.592465.871,55
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 0,76000,76000,73000,8100ΙΝΛΟΤ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E