Από: Έως:


ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Κλείσιμο της 18/1/2021
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
1,77000,00% 0,00003.0005.299,00
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 1,74001,82001,74001,7700ΕΛΙΝ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E