Από: Έως:


ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO)
Κλείσιμο της 24/4/2019
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
4,2000-0,71% -0,03004.23517.809,41
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 4,24004,24004,12004,2300ΠΛΑΙΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E