Από: Έως:


ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO)
Κλείσιμο της 18/10/2017
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
3,92000,77% 0,03007.16128.045,62
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 3,95003,96003,89003,8900ΠΛΑΙΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E