Από: Έως:


ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO)
Κλείσιμο της 23/2/2018
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
4,63000,65% 0,030012.36857.037,38
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 4,65004,65004,60004,6000ΠΛΑΙΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E