Από: Έως:


ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO)
Κλείσιμο της 17/10/2018
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
3,81000,00% 0,00001.2604.849,40
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 3,81003,90003,81003,8100ΠΛΑΙΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E