Από: Έως:


ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO)
Κλείσιμο της 23/6/2017
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
4,39000,23% 0,010015.67768.963,85
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 4,44004,49004,32004,3800ΠΛΑΙΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E